• Unable to create CTools CSS cache directory. Check the permissions on your files directory.
 • Unable to create CTools CSS cache directory. Check the permissions on your files directory.
 • แวดวงฮาลาล กุมภา 53

  ในประเทศ

  ผู้บริโภคส่วนใหญ่ไม่พอใจและไม่มั่นใจในฟาสต์ฟู้ดที่ไม่มีการรับรองฮาลาล 
          จากผลสำรวจในเว็บไซต์ Muslimthai.com เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2553...

 • แวดวงฮาลาล พฤษภา53

  ในประเทศ : รัฐบาลจะอัดฉีดงบ 264 ล้านเพื่อการพัฒนาเร่งด่วนด้านหะล้าล 

          เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2553 นายธราดล เปี่ยมพงศ์สานต์ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง กล่าวถึงข้อสรุปของนายไตรรงค์ สุวรรณคีรี ประธานคณะกรรมการอุตสาหกรรมอาหารหะล้าล...

 • แวดวงฮาลาล มีนา 53

  ในประเทศ - ร้านฟาสต์ฟูดไก่ทอดชื่อดังกับผู้บริโภคมุสลิม

          เนื่องจากมีพี่น้องผู้บริโภคได้แจ้งข่าวเกี่ยวกับการบริโภคฟาสต์ฟูดไก่ทอดชื่อดัง โดยพี่น้องมุสลิม...