• Unable to create CTools CSS cache directory. Check the permissions on your files directory.
 • Unable to create CTools CSS cache directory. Check the permissions on your files directory.
 • [ข่าว] เตือนผู้บริโภค! ระวังสารกันบูดในขนมปังพร้อมบริโภค ทานบ่อยเสี่ยงไตพัง

  วันพฤหัสบดีที่ 7 กุมภาพันธ์ 2556 ณ มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ กรุงเทพฯ นางสาวทัศนีย์ แน่นอุดร หัวหน้าศูนย์ทดสอบฉลาดซื้อได้ร่วมกับ นายพชร แกล้วกล้า ผู้ประสานงานโโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งกลไกคุ้มครองผู้บริโภคความปลอดภัยด้านอาหารภาคประชาชน...

 • วัตถุกันเสีย...อันตรายใกล้ตัว

  เรียบเรียงโดยทีมงานฮิมายะฮฺ

   

  วัตถุกันเสีย หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งได้ว่า สารกันบูด เป็นสารประกอบทางเคมีที่ใช้ในการถนอมอาหารหรือยืดอายุการเก็บรักษาอาหาร เนื่องจากสามารถยับยั้งหรือทำลายจุลินทรีย์ที่เป็นสาเหตุการเน่าเสียของอาหารได้ วัตถุกันเสียสำหรับอาหารที่มีผลข้างเคียงอันตรายต่อสุขภาพคือ...

 • วัตถุเจือปนอาหารที่ต้องระวัง

   

  • E621 - monosodium glutamate / MSG

  ...

 • วัตถุเจือปนอาหารและ E-number

  วัตถุเจือปนอาหาร หมายถึง “วัตถุที่ตามปกติมิได้ใช้เป็นอาหารหรือเป็นส่วนประกอบที่สำคัญของอาหาร ไม่ว่าวัตถุนั้นจะมีคุณค่าทางอาหารหรือไม่ก็ตามแต่ใช้เจือปนในอาหารเพื่อประโยชน์ในทางเทคโนโลยีในการผลิต การบรรจุ การเก็บรักษา หรือการขนส่งซึ่งมีผลต่อคุณภาพหรือมาตรฐานหรือลักษณะของอาหาร...

 • สารเสริมประสิทธิภาพในเบเกอรี่

  คือ สารอิมัลซิไฟเออร์ Emulsifier [อิ-มัล-ซิ-ไฟ-เออร์]

  ทำหน้าที่รวมไขมันกับน้ำให้เป็นเนื้อเดียวกันเพื่อเพิ่มปริมาตรและคุณภาพของเค้กให้ดีขึ้น ช่วนให้เนื้อเค้กละเอียดขึ้น นุ่ม และมีคุณภาพในการเก็บดีขึ้น คุณสมบัติ ใช้ในการผสมเค้กแบบขั้นตอนเดียว ไม่ยุ่งยากประหยัดเวลา...

 • ส่วนผสมที่หะรอมในอาหาร(ฟัตวา)

  คำถาม เป็นเวลานานแล้วที่ฉันและผู้คนในชุมชนเป็นกังวลเกี่ยวกับอาหารบางชนิด เช่น เจลาติน, โมโน/ไดกลีเซอไรด์, เปปซิน, และเรนเน็ต...

 • เพคติน

  เป็นสารพอลิแซคคาไรด์ชนิดหนึ่งที่สกัดได้จากเปลือกผลไม้ ซึ่งจะมีอยู่ในพืชตระกูลส้ม เปลือกแอปเปิ้ล ซังขนุน และมะนาว

  ใช้เป็นสารเพิ่มความข้นหนืด สารก่อเจล ในผลิตภัณฑ์แยม เจลลี่ และสารเพิ่มความคงตัวของระบบคอลลอยด์ในเครื่องดื่มน้ำผลไม้ นมเปรี้ยว และผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะเนื้อคล้ายเยลลี่ รวมทั้งใช้ในทางเภสัชกรรมและอุตสาหกรรมยา

  ...