• Unable to create CTools CSS cache directory. Check the permissions on your files directory.
  • Unable to create CTools CSS cache directory. Check the permissions on your files directory.
  • [ข่าว] เชื้อโรคร้ายจากหมูติดสู่คนจนหูดับ

    เชื้อ “สเตร็ปโตค็อกคัส ซูอิส” เป็นที่รู้จักอีกครั้งเมื่อมีข่าวว่าแม่ค้าคนหนึ่งร้องเรียนนายกรัฐมนตรีให้ช่วยรักษาอาการหูดับ โดย นพ.มานิต ธีระตันติกานนท์ อธิบดีกรมควบคุมโรค ได้กล่าวถึงเชื้อชนิดนี้ไว้ว่า

     

    เป็นเชื้อแบคทีเรียที่พบได้ในหมูทั่วไป โดยการติดเชื้อในหมูเกิดจากการที่หมูมีความเครียดสูง เช่น การเลี้ยงอย่างแออัดในฟาร์ม...