• Unable to create CTools CSS cache directory. Check the permissions on your files directory.
 • Unable to create CTools CSS cache directory. Check the permissions on your files directory.
 • คาราจีแนน

  เป็นสารทำให้เกิดเจล สกัดจากสาหร่ายทะเล (Cottonii (Kappaphycus alvarezii, K.striatum) and Spinosum (Eucheuma denticulatum)) ด้วยความร้อนสูง

  ใช้ใน ไอศครีม, โยเกิร์ต , วุ้นหรือเยลลี่, เป็นสารทดแทนไขมันในผลิตภัณฑ์จากเนื้อและถั่วเหลือง (เช่น ไส้กรอก)

  ชี้แจงสถานะ - ...

 • คาราจีแนน, เพกติน, กัม,…

  เรียบเรียงโดย ทีมงานฮิมายะฮฺ


   

  คาราจีแนน, เพกติน, กัม, เจลาติน, อะการ์, แป้งดัดแปร, ไคโตซาน, อัลจิเนต, วุ้น, บุก ฯลฯ ชื่อเหล่านี้คงเคยผ่านหูผ่านตากันมาบ้าง ทางวิทยาศาสตร์เรียกสารกลุ่มนี้ว่า ไฮโดรคอลลอยด์

  ...

 • มาร์ชเมลโล่

  มาร์ชเมลโล่ เป็นรากพืชชนิดหนึ่ง เดิมใช้ทางการแพทย์ ปัจจุบันเป็นขนมหวานชนิดหนึ่งที่ใช้ เจลาติน เป็นส่วนประกอบ ให้ระมัดระวังในการเลือกซื้อขนมชนิดนี้ ถ้าไม่ได้รับรองฮาลาลไม่ควรซื้อ เพราะเจลาตินที่ใช้นั้น...

 • วุ้น (อะการ์)

  สารโพลีแซคคาไรด์, นอกจากจะใช้เป็นอาหารแล้ว วุ้นชนิดนี้มีคุณสมบัติพิเศษคือ สามารถแข็งตัวได้ เมื่อใช้ในระดับความเข้มข้นเพียง ร้อยละ 0.5 ทำให้มีการนำวุ้นไปใช้ประโยชน์ด้านอุตสาหกรรมอาหาร โดยเป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์นม ขนมปัง และอาหารกระป๋อง ...

 • อาหารที่ท่านนบีชอบ

  เรียบเรียงโดย ทีมงานฮิมายะฮฺ

   

   ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม มีมารยาทในการรับประทานอาหารมาก ท่านไม่เคยปฏิเสธอาหารและไม่เคยขออาหารจากผู้อื่น เมื่อท่านถูกเสนออาหารหะล้าลให้แก่ท่านท่านก็จะทานมัน หากท่านไม่ชอบท่านก็จะวางไว้ข้างๆโดยไม่ห้ามผู้อื่น(ทานมัน) ท่านไม่เคยแสดงความไม่พอใจต่ออาหาร

  ...
 • แป้งทำขนมที่ผสมสำเร็จรูปมีส่วนผสมของอิมัลซิไฟเออร์อยู่ด้วย เราจะทานได้หรือไม่

  สารอิมัลซิไฟเออร์ (Emulsifier)

   

  สารอิมัลซิไฟเออร์ (Emulsifier) ในปัจจุบันวงการอุตสาหกรรมเบเกอรี่ของบ้านเรา (และในหลายประเทศ) นิยมนำมาใช้กันอย่างมาก เพื่อทำหน้าที่เป็น Cake Stabiliser การใช้สารอีมัลซีไฟเออร์เหล่านี้ นิยมใช้ในการผสมแบบขั้นตอนเดียว คือ...

 • ไอศกรีม

  ส่วนผสมที่ต้องตรวจสอบ

 • ไอศกรีม : หะล้าล – หะรอม – บอยคอต

   “บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลาย จงบริโภคสิ่งที่เราได้ให้เป็นปัจจัยยังชีพแก่พวกเจ้าจากสิ่งดีๆทั้งหลาย และจงขอบคุณอัลลอฮฺเถิด เฉพาะพระองค์เท่านั้นที่พวกเจ้าจักเป็นผู้เคารพสักการะ” (อัลบะเกาะเราะฮฺ)

  ...