• Unable to create CTools CSS cache directory. Check the permissions on your files directory.
  • Unable to create CTools CSS cache directory. Check the permissions on your files directory.
  • ขนมไทยจำพวกทองหยิบ ทองหยอด ตะโก้ ฯลฯ ที่ต่างศาสนิกทำ เราสามารถรับประทานได้ไหม ?

    คำแนะนำจากเชคริฎอ (ที่ปรึกษาของฮิมายะฮฺ) : ...อาหารที่กาฟิร(ต่างศาสนิก)ปรุงนั้นไม่ถือว่าหะรอม(ต้องห้าม) สิ่งที่ต้องพิจารณาคือส่วนประกอบ(ว่าหะล้าลหรือไม่) และภาชนะ(ว่ามีการใช้ปะปนกับสิ่งหะรอมหรือไม่)...สำหรับขนมที่ไม่ได้รับรองฮาลาล แต่เรารู้ว่ามีส่วนประกอบที่ไม่หะรอม และภาชนะไม่มีการปะปน หรือเรารู้จักกับคนขาย หรือเขาทำต่อหน้าเรา และมั่นใจได้ในเรื่องส่วนผสมและภาชนะ ก็รับประทานได้...