• Unable to create CTools CSS cache directory. Check the permissions on your files directory.
  • Unable to create CTools CSS cache directory. Check the permissions on your files directory.

[ข่าว] สวีเดน: ผลิตภัณฑ์ฮาลาลพบปนเปื้อนเนื้อสุกร

ผลิตภัณฑ์ซาลามี*ที่ระบุว่าเป็นสินค้าฮาลาลเพื่อจำหน่ายในสวีเดน ถูกพบมีการติดฉลากผิดพลาด ทำให้มีผลิตภัณฑ์จำนวนหนึ่งมีส่วนผสมของเนื้อสุกรที่นำเข้าจากสโลวีเนียในสัดส่วนประมาณ 10% ซึ่งเกินกว่า 1% ที่ถือเป็นเกณฑ์ชี้วัดการปนเปื้อนของผลิตภัณฑ์อาหาร

 

หน่วยงานด้านอาหารของสวีเดนยังได้เข้าตรวจสอบสินค้า 99 ชนิด และพบว่า มีดีเอ็นเอสุกรปนเปื้อนถึง 9 ตัวอย่าง นอกจากนี้ยังมี 8 ตัวอย่างที่พบเนื้อสุกรต่ำกว่า 1% และ 7 ตัวอย่างที่มีเนื้อสุกรในสัดส่วนต่ำกว่า 0.1%

[ข่าว] ไทยเตรียมดันมาตรฐานโรงเชือดแพะแกะ

 

ไทยเตรียมออกมาตรฐานโรงเชือดแพะแกะให้ถูกต้องตามสุขลักษณะ และมาตรฐานฮาลาลของกรรมการกลางอิสลามฯ หวังเร่งผลิตเนื้อส่งออกไปยังประเทศมุสลิม

นายสัตวแพทย์ศักดิ์ชัย ศรีบุญซื่อ ผู้อำนวยการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและสหกรณ์ให้สัมภาษณ์ว่าในประเทศไทยโรงฆ่าแพะแกะที่ถูกสุขลักษณะและได้มาตรฐานยังมีน้อย ประกอบกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีนโยบายที่จะส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นประเทศแนวหน้าในการส่งออกอาหารฮาลาล

ฝ่ายกิจการฮาลาล สกอท. แจ้ง ผลิตภัณฑ์ I am Pizza ไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายรับรองฮาลาล

 

ตามที่ฝ่ายกิจการฮาลาล ได้รับหนังสือจากคณะกรรมการตรวจการผลิตภัณฑ์ฮาลาล ที่ 11/2556 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2556 เรื่องขอตรวจสอบรายการผลิตภัณฑ์และ Halal Code จากฐานข้อมูลฝ่ายฮาลาลของ I am Pizza บางรัก สถานที่จำหน่ายอยู่บริเวณเขตบางรัก กรุงเทพฯ เป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายแป้งพิซซ่าสำเร็จรูปนั้น

 

 

[ข่าว] ฝ่ายกิจการฮาลาล สกอท.ออกหนังสือคัดค้าน"เบียร์ฮาลาล"

วันที่ : 8 มีค. 56

ฝ่ายกิจการฮาลาล สกอท.ออกหนังสือชี้แจงทำความเข้าใจและให้ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดทั่วราชอาณาจักรช่วยประชาสัมพันธ์คัดค้าน "เบียร์ฮาลาล" ตราอิสแตค

 

 

Syndicate content