• Unable to create CTools CSS cache directory. Check the permissions on your files directory.
  • Unable to create CTools CSS cache directory. Check the permissions on your files directory.

[ข่าว] ฮาลาลกรรมการกลางปรับระบบการเชือดไก่ใหม่

.: TND

ฝ่ายกิจการฮาลาลกรรมการกลางฯ จับมือปศุสัตว์ ร่วมกับสถานประกอบการที่มีโรงเชือดไก่ ในการทดสอบหาค่ามาตรฐานต่าง ๆ ของแต่ละบริษัทเอง เพื่อให้สอดคล้องความพื้นที่และการทำงานจริงแทนการใช้มาตราฐานจาก เลี่ยงการเกิดข้อพิดพลาดจากการเชือดซึ่งจะส่งผลให้ไก่เชือดไม่ฮาลาล โดยการปรับปรุงดังกล่าวมีขึ้นหลังจาก ฮิมายะฮฺ ร่วมกับกรรมการอิสลามจังหวัดสระบุรี ตรวจโรงเชือดไก่ พร้อมออกแถลงการณ์แนะนำการแก้ปัญหาไก่ตายก่อนถูกเชือด

แหล่งข่าวที่ดูแลรับผิดชอบเรื่องฮาลาลเปิดเผยว่า กรมปศุสัตว์ และสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย หรือ สกอท. ได้ร่วมมือกับบริษัทที่ประกอบธุรกิจโรงเชือดไก่ในประเทศไทยที่มีอยู่ประมาณ 24 บริษัท เพื่อวางกรอบความร่วมมือในการกำหนดมาตรฐานใหม่ในการเชือดอันประกอบไปด้วย

1.การปรับความเร็วของสายพานลำเลียงไก่ในการช็อต และการเชือด

2.การหาค่ากระแสไฟฟ้าที่เหมาะสม เป็นมาตรฐานในการช็อตไก่ก่อนเชือด ตามขนาดของไก่

3.กำหนดมาตรฐานเพื่อใช้ในการอ้างอิงของแต่ละบริษัท และควบคุมคุณภาพอย่างใกล้ชิด

4.สร้างความเข้าใจกับบุคลากรของบริษัท และผู้ตรวจสอบให้ชัดเจนที่สุด

 

ทั้งนี้การปรับมาตรฐานดังกล่าวมีขึ้นหลังจากที่ คณะทำงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคมุสลิม กลุ่มมุสลิมเพื่อสันติ หรือ ฮิมายะฮฺ ได้ร่วมกับกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสระบุรี ตรวจโรงเชือดไก่ในพื้นที่ หลังจากผู้บริโภคเกิดข้อสงสัยว่ามีไก่ตายก่อนเชือด ซึ่งจะส่งผลทำให้ไก่นั้นไม่ฮาลาลหรือไม่ จนทำให้เกิดความหวาดวิตกจนพี่น้องมุสลิมจำนวนหนึ่งไม่กล้ากินไก่ในท้องตลาดไประยะหนึ่ง

 

โดยหลังจากมีการเข้าตรวจสอบโรงเชือดไก่ต่างๆ แล้ว ฮิมายะฮฺ ได้ออกแถลงการณ์ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2554 โดยสรุปว่า จากการตรวจสอบพบว่ามีการควบคุมคุณภาพของโรงเชือดที่เข้าตรวจสอบเป็นไปตามหลักการศาสนา แต่มีความเป็นห่วงเรื่องการทำให้ไก่สลบก่อนเชือด พร้อมเสนอให้โรงงานปรับสายพานให้ช้าลง เชือดไก่โดยไม่ต้องทำให้ไก่สลบ ให้มีการทวนสอบอุปกรณ์ในการช็อตไก่ในทุกเดือน นอกจากนี้ยังได้แสดงความเป็นห่วงเรื่องการช็อตก่อนเชือดว่าเป็นการทรมานสัตว์ และสุ่มเสี่ยงต่อการกระทำผิดหลักการศาสนา พร้อมเสนอให้มีการปรับปรุงมาตรฐานการรับรองฮาลาลในส่วนดังกล่าวด้วย

 

ที่มา : http://www.pinonlines.com/?q=node/28341