• Unable to create CTools CSS cache directory. Check the permissions on your files directory.
  • Unable to create CTools CSS cache directory. Check the permissions on your files directory.

แวดวงฮาลาล มิถุนายน 53

 คำแนะนำแด่ผู้ปกครองและเยาวชนเพื่อหลีกเลี่ยงภัยจากสังคมออนไลน์

 การมีอินเตอร์เน็ตและสังคมออนไลน์ ถือเป็นความเมตตาของอัลลอฮฺ ที่ทำให้มุสลิมได้เชื่อมโยงกัน เช่น พ่อแม่ chat กับลูกที่เรียนอยู่ต่างประเทศ สามีภรรยาที่อยู่ห่างกันได้พบหน้ากันผ่านคอมพิวเตอร์ ญาติพี่น้องได้สร้างสัมพันธ์กันผ่านโลกออนไลน์ พี่น้องมุสลิมทั่วโลกส่งผ่านข้อมูลและสถานการณ์ต่างๆ ผ่านเมาส์และคีย์บอร์ด ฯลฯ

       ในขณะเดียวกัน ผลกระทบจากการใช้อินเตอร์เน็ตในทางที่ผิด โดยเฉพาะการใช้งานสังคมออนไลน์ซึ่งเป็นที่นิยมเมื่อหลายปีมานี้ ได้ทวีขึ้นเป็นเงาตามตัว โดยเฉพาะผลเสียที่มีต่อเยาวชน ไม่ว่าจะเป็นการล่วงละเมิดทางเพศ การก่ออาชญากรรมในรูปแบบต่างๆ ฯลฯ ฝ่ายฮิมายะฮฺจึงมีข้อแนะนำดังนิ้

       1. สำหรับผู้ปกครอง– ตอนนี้ลูกหลานของท่านมีอีกสังคมหรืออีกชีวิตหนึ่งบนโลกออนไลน์ ซึ่งอาจแตกต่างอย่างสิ้นเชิงกับภาพที่ท่านเห็นเขาในชีวิตประจำวันปกติ มุสลิมะฮฺที่คลุมฮิญาบเคร่งครัดในภายนอกอาจเปิดเผยเอาเราะห์ให้ผู้ชายทั่ว โลกได้เห็นผ่านหน้า Hi5 หรือ Facebook ของเธอ เช่นเดียวกับเยาวชนมุสลิมชายที่เคร่งครัดเรียบร้อย อาจกลายเป็นอีกคนหนึ่งที่ไปแวะเวียนและปฏิสัมพันธ์กับผู้หญิงบนพื้นที่ออ นไลน์อย่างที่ท่านไม่เคยคิดจินตนาการมาก่อน

       สำหรับเยาวชน โลกออนไลน์คือ “โลกของเขา” โลกที่ไม่มีผู้ใหญ่มาควบคุม โลกที่มีอิสระล้นเหลือ ซึ่งในหลายๆ กรณี ตัวตนของเยาวชนในด้านมืดที่ถูกขีดกรอบไว้ในชีวิตจริง ถูกปลดปล่อยออกมาโลดแล่นบนโลกออนไลน์ ซึ่งสิ่งที่ผู้ปกครองควรทำก็คือ

              · ใส่เกราะ – สร้างปราการให้ลูกหลานของท่านด้วยความเข้มแข็งแห่งศรัทธา โดยการสร้างวงพูดคุยเรื่องศาสนาภายในครอบครัว สนับสนุนให้เขาได้เข้าร่วมฟังการบรรยายศาสนาและกิจกรรมอื่นๆ รวมถึงแนะนำและส่งเสริมให้เขามีเพื่อนดีที่คอยตักเตือนให้เขาอยู่ในหลักการ อิสลาม

              · ก้าวทัน - พยายามสอบถามและติดตามลูกหลานของท่านเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้งานสังคมออ นไลน์ เรียนรู้ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับสังคมออนไลน์ต่างๆ เช่น Twitter, Facebook, Hi5 ฯลฯ ถ้าเป็นไปได้ สร้างพื้นที่ของคุณบนโลกออนไลน์และเชื่อมโยงกับพื้นที่ส่วนตัวของเขาเพื่อ ให้เขารู้สึกว่าโลกออนไลน์ของเขามีการเชื่อมโยงกับผู้ใหญ่ในครอบครัวด้วย

              · เคียงบ่าเคียงไหล่ -สร้างบรรยากาศในการปรึกษาหารือกับลูกหลานของท่านในปัญหาทุกๆ เรื่อง รวมถึงชีวิตบนโลกออนไลน์ อย่าทำให้สถานการณ์ย่ำแย่ลงเมื่อคุณรู้ว่าเขาทำผิดหลักการศาสนาบนโลกออนไลน์ ดึงเขาเข้ามาอยู่ฝั่งเดียวกับคุณและร่วมแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น ให้กำลังใจลูกหลานของท่านในการกลับเนื้อกลับตัวและเปลี่ยนตนเองเป็นมุสลิม ที่เข้มแข็ง

       2. สำหรับเยาวชน – ไม่มีกิจกรรมบนโลกออนไลน์ใดๆ ที่จะถูกยกเว้นจากการจดบันทึกในบัญชีความดีและความชั่ว ดังนั้นทุกรายละเอียดที่เราได้แสดงออกไปต้องผ่านการกลั่นกรองและชั่งน้ำหนัก ว่าเป็นสิ่งที่ดีและอัลลอฮฺทรงพอพระทัย ทั้งนี้โดยใช้มาตรฐานทางศาสนามากกว่าความคิดเห็นส่วนตัว และควรแสวงหากลุ่มเพื่อนที่ดีบนโลกออนไลน์เพื่อให้การพิมพ์ตัวอักษรและการ คลิกเมาส์ของเรานั้นเป็นหนทางไปสู่สวนสวรรค์

 


 

คอลัมน์ : อาหารฮาลาล โดย อนีส ตอเล็บ

ที่มา : http://thailandnewsdarussalam.com/node/1002