• strict warning: Non-static method view::load() should not be called statically in /home/himayah/public_html/v2/modules/views/views.module on line 906.
 • strict warning: Declaration of views_handler_filter::options_validate() should be compatible with views_handler::options_validate($form, &$form_state) in /home/himayah/public_html/v2/modules/views/handlers/views_handler_filter.inc on line 607.
 • strict warning: Declaration of views_handler_filter::options_submit() should be compatible with views_handler::options_submit($form, &$form_state) in /home/himayah/public_html/v2/modules/views/handlers/views_handler_filter.inc on line 607.
 • strict warning: Declaration of views_handler_filter_boolean_operator::value_validate() should be compatible with views_handler_filter::value_validate($form, &$form_state) in /home/himayah/public_html/v2/modules/views/handlers/views_handler_filter_boolean_operator.inc on line 159.
 • strict warning: Non-static method view::load() should not be called statically in /home/himayah/public_html/v2/modules/views/views.module on line 906.
 • strict warning: Declaration of views_plugin_style_default::options() should be compatible with views_object::options() in /home/himayah/public_html/v2/modules/views/plugins/views_plugin_style_default.inc on line 24.
 • strict warning: Declaration of views_plugin_row::options_validate() should be compatible with views_plugin::options_validate(&$form, &$form_state) in /home/himayah/public_html/v2/modules/views/plugins/views_plugin_row.inc on line 134.
 • strict warning: Declaration of views_plugin_row::options_submit() should be compatible with views_plugin::options_submit(&$form, &$form_state) in /home/himayah/public_html/v2/modules/views/plugins/views_plugin_row.inc on line 134.
 • strict warning: Non-static method view::load() should not be called statically in /home/himayah/public_html/v2/modules/views/views.module on line 906.
 • strict warning: Declaration of views_handler_argument::init() should be compatible with views_handler::init(&$view, $options) in /home/himayah/public_html/v2/modules/views/handlers/views_handler_argument.inc on line 744.
 • strict warning: Declaration of views_handler_filter_node_status::operator_form() should be compatible with views_handler_filter::operator_form(&$form, &$form_state) in /home/himayah/public_html/v2/modules/views/modules/node/views_handler_filter_node_status.inc on line 13.
 • strict warning: Non-static method view::load() should not be called statically in /home/himayah/public_html/v2/modules/views/views.module on line 906.
 • warning: preg_match(): Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /home/himayah/public_html/v2/modules/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.
 • warning: preg_match(): Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /home/himayah/public_html/v2/modules/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.
 • warning: preg_match(): Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /home/himayah/public_html/v2/modules/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.
 • warning: preg_match(): Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /home/himayah/public_html/v2/modules/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.

[ข่าว] ไทยเตรียมดันมาตรฐานโรงเชือดแพะแกะ

 

ไทยเตรียมออกมาตรฐานโรงเชือดแพะแกะให้ถูกต้องตามสุขลักษณะ และมาตรฐานฮาลาลของกรรมการกลางอิสลามฯ หวังเร่งผลิตเนื้อส่งออกไปยังประเทศมุสลิม

นายสัตวแพทย์ศักดิ์ชัย ศรีบุญซื่อ ผู้อำนวยการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและสหกรณ์ให้สัมภาษณ์ว่าในประเทศไทยโรงฆ่าแพะแกะที่ถูกสุขลักษณะและได้มาตรฐานยังมีน้อย ประกอบกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีนโยบายที่จะส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นประเทศแนวหน้าในการส่งออกอาหารฮาลาล

 

ทางคณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตรจึงเห็นความจำเป็นในการจัดทำมาตรฐานโรงฆ่าแพะแกะขึ้น มาตรฐานนี้จะเน้นเรื่องสุขลักษณะของโรงเชือด การจัดการสัตว์ที่ถูกต้องก่อนทำการเชือด การรักษาความสะอาดของพนักงาน การจัดการเนื้อสัตว์หลังจากการเชือดแล้ว

 

มาตรการเหล่านี้จะทำให้เนื้อที่ผ่านโรงเชือด  มีคุณภาพ ความปลอดภัยและสามารถขอการรับรองเครื่องหมายฮาลาลจากคณะกรรมการกลางอิสลาม แห่งประเทศไทย มาตรฐานดังกล่าวเมื่อเสร็จเรียบร้อยจะทำให้อาหารฮาลาลที่ส่งออกจากประเทศไทยมีความเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับไปทั่วโลกว่ามีคุณภาพ ความปลอดภัยและถูกต้องตามหลักศาสนาอิสลาม

 

ทั้งนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีการจัดทำมาตรฐาน โรงฆ่าสัตว์ทั้งวัวและไก่เป็นที่เรียบร้อยแล้วและในขณะนี้อยู่ในระหว่างการดำเนินงานในการจัดทำมาตรฐานโรงฆ่าแพะแกะเพื่อให้ได้เนื้อที่มีคุณภาพ และถูกต้องตามหลักศาสนาอิสลาม

 

ที่มา : สำนักข่าวไวท์