• Unable to create CTools CSS cache directory. Check the permissions on your files directory.
  • Unable to create CTools CSS cache directory. Check the permissions on your files directory.

ถาม-ตอบกับฝ่ายฮิมายะฮฺ - เครื่องหมายฮาลาล

คำถาม : ไส้กรอกตามก 7-eleven มีตราฮาลาล จะสามารถทานได้หรือเปล่า, ไก่ซีพี สหฟาร์ม เบทาโกร ฮาลาลหรือไม่

 

 

 

สำหรับการอุ่นอาหารจากเตาไมโครเวฟในร้านเซเว่นอีเลฟเว่นนั้นมีคำแนะนำจากเชคริฎอ อะหมัด สมะดี สรุปได้ว่า "ปัจจุบันมีอาหารมากมายที่มีตราฮาลาลและต้องอุ่นในไมโครเวฟที่เซเว่นอีเลฟเว่น เท่าที่ดูแล้วเตานี้จะใช้อุ่นอาหารทุกชนิดทั้งหมู ไส้กรอกหมู ฯลฯ ซึ่งขณะอุ่นก็อาจจะมีไอหรือควันที่ออกมาจากอาหารมาเกาะติดกับภายในไมโครเวฟ หรือบางทีเขาใช้ฝาครอบพลาสติกปิดอาหารขณะอุ่น ก็จะมีส่วนที่ออกมาจากอาหารติดกับฝาครอบนี้ ดังนั้น ความที่มีชุบฮัตแบบนี้ขอแนะนำให้หลีกเลี่ยงการใช้เตาไมโครเวฟ เพราะน่าสงสัยว่ามีการปะปนกับอาหารที่ไม่หะล้าลตามหลักการอิสลาม"

 

ที่มา : 

1. หนังสือ ถาม-ตอบ เรื่องฮาลาลกับฮิมายะฮฺ เล่ม 1

2. มุสลิมสามารถอุ่นอาหารจากเตาไมโครเวฟในร้านเซเว่นอีเลฟเว่นได้หรือไม่

 

 

เครื่องหมายฮาลาลที่ถูกต้องตามระบบการรับรอง เครื่องหมายฮาลาลที่ถูกต้องตามระบบการรับรองของคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบหลักดังรูป

 

1. คำว่า “ฮาลาล” حلال ภาษาอาหรับ ในสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน ซึ่งมีพื้นหลังเป็นแถบเส้นตรงแนวดิ่ง

2. ชื่อองค์กรรับรอง - "สนง. คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย" หรือ "The Central Islamic Committee of Thailand" หรือ เป็นภาษาอาหรับ (เป็นได้ทั้ง 3 ภาษา) ถ้าเป็น “สำนัก จุฬาราชมนตรี” แสดงว่าเป็นเครื่องหมายฮาลาลที่ไม่ผ่านการตรวจรับรอง เนื่องจากทางสำนัก จุฬาราชมนตรีได้มอบหน้าที่การตรวจรับรองฮาลาลแก่คณะ กรรมการกลางอิสลามตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 แล้ว

3. หมายเลขผลิตภัณฑ์ 12 หลัก ที่ได้จากการรับรองฮาลาล ถ้าเป็นตัวเลขในระบบเก่า (ซึ่งผ่านการ ตรวจรับรองเช่นเดียวกัน) จะใช้ลำดับที่ของบริษัท ตามด้วยปีที่เริ่มขอรับรอง "ที่ ฮ.ล. 025/2547" ในส่วนของเลข 12 หลักนั้น มีความหมายดังนี้ (ดูรูปประกอบ)

* เลข 2 ตัวแรก คือ หมวดผลิตภัณฑ์ ตามที่ปรากฏในฐานข้อมูลการรับรองฮาลาลของคณะกรรมการกลางฯ จากรูปตัวอย่าง เลข 74 หมายถึง ผลิตภัณฑ์เกลือ พริกไทย แป้งทำอาหาร น้ำตาล

* เลขตัวที่ 3-5 คือ ลำดับที่ของบริษัทในทะเบียนการขอรับรอง จากรูป เป็นบริษัทลำดับที่ 69

* เลขตัวที่ 6-8 คือ ลำดับที่ของผลิตภัณฑ์ในรายการที่ทางบริษัทยื่นขอรับรองฮาลาล จากรูป เป็นผลิตภัณฑ์แรกของบริษัทนี้

* เลข 4 ตัวสุดท้าย คือ เดือนและปีที่เริ่มขอรับรอง จากรูป 09 41 หมายถึงบริษัทนี้เริ่มขอรับรองผลิตภัณฑ์นี้ตั้งแต่เดือนกันยายน พ.ศ. 2541 ซึ่งการที่เราจะทราบว่าเครื่องหมายฮาลาลนี้หมดอายุหรือไม่มีนั้น มีเพียงวิธีการเดียวคือ สอบถามโดยตรงจากฝ่ายกิจการฮาลาล คณะกรรมการกลางฯ ส่วนเรื่องสีของเครื่องหมายฮาลาล ไม่ว่าจะเป็นสีอะไร ไม่มีผลใดๆ (สีเครื่องหมายผลิตภัณฑ์ ขึ้นกับการออกแบบบรรจุภัณฑ์อาหารนั้นๆ) เช่น อาจเป็นสีขาว, เขียว หรือแดง แต่ถ้าเงื่อนไขครบสามข้อข้างต้น ถือว่าถูกต้อง ที่มา:http://www.halalscience.org

 

 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง: